Ydy Guru Live Ar-lein i mi?
Os ydych chi'n hoff o ffilm, gemau neu deledu, mae Guru Live yn bendant yn ffit iawn - fe fyddwch yn feindio'r ŵyl yn arbennig o ddefnyddiol os ydych chi ddim ond yn dechrau yn y diwydiannau uchod. P'un a yw hynny'n golygu eich bod wedi graddio prifysgol ac eisiau cymryd y camau cyntaf neu fod gennych ychydig o gredydau o dan eich gwregys, mae gennym sesiwn ar eich cyfer.

Faint mae'n ei gostio?
Mae'r rhaglen gyfan ar gael am ddim

Ble mae'n digwydd?
Bydd Guru Live Ar-lein: Gwanwyn 21 yn digwydd ar-lein rhwng dydd Mawrth 4ydd a dydd Gwener 7fed Mai

Sut alla i gael y wybodaeth ddiweddaraf?
Dilynwch BAFTA Cymru a BAFTA Scotland ar Twitter

Gweler y wybodaeth ddiweddaraf ar twitter BAFTA Cymru